Minna Koskelo

Tulevaisuus­muotoilija- ja coach Minna Koskelo haluaa nostaa keskus­teluun tulevaisuus­tietoisuuden, tulevaisuus­kestävyyden ja ihmis­keskeisyyden.

Tulevaisuus ei vain tapahdu, se luodaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Mitä tietoisempi tulevaisuuden mahdollisuuksista on, sitä tulevaisuuskestävämpiä päätöksiä voidaan tehdä. Minkälaista tulevaisuutta sinä haluat rakentaa? Minna Koskelo on kysytty puhuja bisneslogiikan paradigman muutoksesta, asiakaskokemuksen rakennuspalikoista, emotionaalisista markkinoista ja tunnejäljistä sekä pinnan alta nousevista trendeistä.

Tämä tulevaisuuden tekijä yhdistää tulevaisuusajattelun, muotoilun, asiakkaiden odotukset ja paremman bisneksen. Hän kannustaa johtamaan muutosta yhdessä asiakkaiden kanssa ja innostamaan asiakkaita tulevaisuudella menneisyyden sijaan. Erityinen intohimon kohde hänelle on ihmiskeskeisen ja tulevaisuuskestävän liiketoiminnan rakentaminen ja jaetun arvon luominen. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka ovat ymmärtäneet asettaa ihmisen keskiöön.

Minna Koskelo toimii yrittäjänä, luennoi Laureassa Service Innovation and Design Masters -ohjelmassa tulevaisuusajattelusta ja Futures Specialists Helsinki -verkoston perustaja ja vetäjä sekä mentori Suomen mentoreissa. Koulutukseltaan Minna on Master of Business Administration (M.B.A.), Service Innovation and Design sekä Results Trained Coach. Minna Koskelo on työskennellyt yli 15 vuotta erilaisissa liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä mm. asiakaskokemuksen, työntekijäkokemuksen, palvelumuotoilun, markkinoinnin, brändäämisen ja ennakoinnin parissa. Hän on myös Perheet safkaa -hankkeen takana, jossa on tarkoituksena muuttaa suomalaista ravintolakulttuuria perheystävällisempään suuntaan.

EHDOTUKSIA PUHEEN­AIHEIKSI

Bisnes­logiikan para­digman muutos
 
 
Asiakas­kokemuksen rakennus­palikat
 
Emotionaaliset mark­kinat
 
 
Tunne­jäljet / Tunne­älykkäät orga­nisaa­tiot
 
 
Pinnan alta nousevat trendit
 
 
Aivoystävälliset kohtaa­miset
 
 
Huomisen organi­saa­tiot ja itse­ohjautu­vuus
 
 
Tulevaisuus­kestävän asiakas­kokemuk­sen yhtälö

#TULEVAISUUS­KESTÄVYYS

#TULEVAISUUSTIETOISUUS

#ENNAKOINTI

#IHMIS­KESKEISYYS

#TULEVAISUUS­MUOTOILU

#KOKEMUS­MUOTOILU

#ASIAKAS­KOKEMUS

Tutustu enemmän