Jaakko Sahimaa

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan missio on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää.

Organisaatiopsykologi ja työyhteisövalmentaja Jaakko Sahimaan missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Sahimaa työskentelee merkityksellisyysteeman parissa niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin.

Hän auttaa yksilöitä löytämään merkitystä työstään, konsultoi yrityksissä merkityksen johtamiseen liittyen sekä auttaa organisaatioita tunnistamaan oman “purposensa” yhteiskunnassa.

Jaakko kuvaa itseään intohimoiseksi merkityksellisyyden metsästäjäksi, määrätietoiseksi tulevaisuuden yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi sekä uutta luovaksi innovaattoriksi.

MERKITYKSELLISYYS ON TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÄ

Merkityksellisyyden teemaa tutkinut Sahimaa toteaa tutkimuksiin vedoten, että ihmisillä on nykyisin entistä henkilökohtaisempi suhtautuminen työhön. “Työstä haetaan entistä enemmän yksilöllisiä täyttymyksen ja merkityksellisyyden kokemuksia.” Yhä useammalle työntekijälle ei enää riitä, että työ mahdollistaa elannon hankkimisen vaan työltä kaivataan myös merkityksellisyyttä. Myös organisaatiot ovat onneksi heränneet uudella tavalla oman olemassaolonsa tarkoituksen pohdintaan.

Tulevaisuuden bisneksessä vahvoilla ovat ne organisaatiot, jotka ovat tunnistaneet oman “purposensa” ja tiedostavat selkeästi oman toimintansa taustavaikuttimet ja päämäärät. He valitsevat parhaat työntekijät, he saavat ihmiset sitoutumaan ja he houkuttelevat myös kuluttajat ja asiakkaat puolellensa. “Merkityksellisyys on tulevaisuuden bisneksessä menestystekijä”, Sahimaa toteaa.

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Mitä on merkityksellinen työ?

Tee työtä, jolla on tarkoitus

Motivoiva työyhteisö

Merkityksellisen työn johtaminen

Organisaation missio osana työn merkityksellisyyttä

Työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja merkitys

Kovien tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan myös pehmeää puolta. Työntekijätkin ovat ihmisiä, ja johtajalla täytyy olla valmiudet johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen empaattisella ja tunnetaitoisella tavalla. Jaakko Sahimaa

#merkityk­sel­li­syys

#meaning­ful­work

Tutustu lisää

Lähetä viesti Jaakolle