Kari Vitikainen

Maailmankatsomuksen olemusta ja islamia luotaava tutkimustyö ja vuosien kokemus Lähi-idästä tekevät KT Kari Vitikaisesta kouluttajan, joka voi tarinoillaan ja tiedoillaan mullistaa maailmankuvasi.

Kasvatustieteiden tohtori Kari Vitikainen on islamin ja Lähi-Idän asiantuntija. Hän on asunut 13 vuotta Istanbulissa, jossa hän toimi mm. tuotantojohtajana Sat7Turk televisiokanavan käynnistämiseen tähtäävässä hankkeessa. Hankkeen tarkoitus turkkilaisessa maailmassa asuville etnisille ja turkkilaisille vähemmistökristityille kanava, jonka kautta he saisivat äänensä kuuluville muslimienemmistöisissä yhteisöissään. Työskentely televisiokanavalla ja paikallisen luterilaisen kirkon toiminnassa mukana oleminen avasivat Karille mielenkiintoisia ikkunoita turkkilaiseen yhteiskuntaan ja lähi-itäisen ihmisen elämään.

Uskontodialogin rakentaminen muslimien kanssa

Uskontoinstituutin johtajan roolissa saatu kokemus akateemisella ja ruohonjuuritasolla tapahtuneesta uskontodialogista on hyvä pääoma polarisoituneessa maailmantilanteessamme, jossa dialogia eri ihmisryhmien välillä tarvitaan kipeästi. Kari Vitikainen voi olla apuna erilaisten dialogihankkeiden strategisessa suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Suomalaisen koulutusosaamisen markkinointi Lähi-idässä

Erilaisten kulttuurien kohtaamien on keskeinen haaste myös koulutusviennissä. Vitikaisen kokemus Lähi-idän kulttuureista ja maailmankatsomuksista ja toisaalta kokemukses suomalaisesta koulusta ruohonjuuritasolla toimivana opettajana ja opetussuunnitelmauudistusta kouluunsa jalkauttavana tutor-opettajana antavat hänelle hyvän mahdollisuuden toimia siltana suomalaisen koululaitoksen ja Lähi-idän maissa koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa.

“Menestyksekkäiden PISA-tulosten myötä suomalaisesta koulusta on tullut vientituote. Uudistunut opetussuunnitelma rakentaa uudenlaista oppimiskulttuuria, jonka uskon pitävän Suomen mainetta yllä koulutuksen edelläkävijämaana myös jatkossa.”

Imaamikoulutus länsimaissa

Turkkilaiseen imaamikoulutukseen liittyvän väitöskirjatyönsä myötä Kari Vitikainen on perehtynyt turkkilaisen imaamikoulutuksen rakenteeseen ja oppisisältöihin. “Keskeinen havainto tutkimuksessani oli, että imaamikoulutuksen koulutusstrategiaa luotaessa on päästävät oppilauselmien ja lakitulkintojen taakse ja pyrittävä määrittelemään, millaista maailmankatsomusta koulutuksella pyritään rakentamaan. Turkkilaisen aineiston vertaaminen laajemmin lähi-itäiseen oppikirjatutkimukseen ja suomalaiseen kontekstiin osoittaa, missä ovat kipukohdat, kun imaamikoulutusta pyritään rakentamaan sekulaarin lainsäädännön määrittämässä todellisuudessa.” hän kertoo. Kari Vitikainen osallistuu mielellään länsimaissa toteutetun imaamikoulutuksen tarvetta ja sisällöllisiä kysymyksiä kartoittaviin hankkeisiin.

Akateeminen yhteistyö Turkin ja Iranin yliopistojen kanssa

Oman tutkimustyön tekeminen ja uskontotutkimusinstituutin vetäminen lähi-itäisessä kontekstissa auttoi Kari Vitikaista luomaan suhteita eri akateemisiin toimijoihin sekä Turkissa että Iranissa. Hän on mielellään avuksi, jos yhteisösi on kiinnostunut teologian ja kasvatustieteen alueella tapahtuvasta akateemisesta yhteistyöstä (esim. vierailut, opiskelijavaihto, tutkimuksellinen yhteistyö jne.) lähi-itäisten yliopistojen kanssa.

Integraatiokoulutus maahanmuuttajille

Maahanmuuttajat kaipaavat koulutusta suomalaisesta kulttuurista ja siitä, kuinka selviytyä kulttuurikontekstin muutoksesta, joka on useimmiten haastava prosessi. Kari Vitikainen tarjoaa maahanmuuttajien kulttuuritaustan huomioonottavaa integraatiokoulutusta erityisesti Lähi-idästä ja islamilaisista maista tulleille maahanmuuttajille.

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Miksi Ahmed ei kätellyt meidän Maijaa?
– Lähi-idän ihmisen kohtaamisesta

Mitä, laitoit sitten islamin ja terrorismin samaan lauseeseen!
– islamilainen radikalismi

Oliko profeetta Muhammedin johtama yhteisö ihanneyhteiskunta?
– katsaus islamin historiaan

Kuka on oikea muslimi?
– islamin moninaisuudesta

Islamin ABC
– Onko islamin perusteiden oppiminen edes mahdollista?

Karin toiminnassa on poikkeuksellisella tavalla yhdistynyt oppimisen jano, kieli- ja kuttuuriosaaminen, syvällinen teoreettinen ajattelu, laaja-alaisten kommunikointitaitojen tehokas hyödyntäminen ja käytännöllinen organisointikyky.

#uskontodialogi

#uskonnonvapaus

#islam

#turkki

#lähi-itä

Lähetä viesti Karille